FANDOM


Klobouk, jehož původním majitelem byl Godric Nebelvír, jeden ze čtyř zakladatelů Bradavické školy čar a kouzel, který zakladatelé Bradavic začarovali a obdařili ho vlastní inteligencí i jistou dávkou osobnosti, aby mohl rozhodovat o tom, do které ze čtyř kolejí bude každý nový student zařazen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.